Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt. Wij leggen uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en verwerkt en met welk doel. Ook maken wij duidelijk welke rechten u heeft als u persoonlijke informatie met ons deelt. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De inhoud van deze verklaring kan op een later tijdstip eenzijdig worden aangepast. Wij zullen u altijd de nieuwste versie aanbieden. De meest recente versie is altijd leidend. Deze privacyverklaring heeft betrekking op SVM Bakery Machines.

Definities
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
• Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
• Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Privacy beleid
Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een overeenkomst met u en het nakomen van deze overeenkomst. Omdat we zaken met u doen of deden, omdat u een bestelling bij ons heeft geplaatst, omdat u contact met ons opnam of omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens delen met andere organisaties die ons bijvoorbeeld helpen met onze website of met de opslag van gegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze wetgeving stelt eisen aan onder andere de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Datzelfde geldt voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Ook zijn wij gebonden aan termijnen die gelden voor het opslaan en bewaren van persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact op met Mariska van Middendorp via de hieronder vermelde contactgegevens.

Mariska van Middendorp
Telefonisch 085 902 8814
E-mail administratie@svm-bakerymachines.nl
Post: Gildeweg 10, 3771 NB Barneveld

Klanten referenties

“Vandaag gebeld voor bakjes en vandaag ook geleverd , helemaal van Nederland naar mechelen ! Top service !”

BRAM VAN DE VOORDE

“Snelle services en goed advies! Prettig schakelen met Steven”

LESLEY DE BEER